• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/12/05 ساعت 16:24

    اینکه بعضی‌ها پشت درب‌های بسته، نحوه رسیدن به اهداف‌شان را #مهندسی می‌کنند مسأله تازه‌ای نیست. مربوط به یک جناح خاص هم نیست. مهم آن است که عملکرد نهادهای مسئول دولتی و حاکمیتی تا چه اندازه می‌تواند سلامت انتخابات را از این نظر زیر سؤال ببرد.