• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1396/12/03 ساعت 16:53

    #عیدی_بازنشستگان تا ۱۵ اسفند پرداخت می‌شود. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: پرداخت ۶۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی طی روزهای آینده با دریافت این بخش از مطالبات سازمان، #عیدی #بازنشستگان تا ١٥ اسفند ماه پرداخت می‌شود.