• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1396/12/02 ساعت 09:24

    گردهمایی رؤسای سازمان# صنعت، #معدن و تجارت و مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استانها با مدیران ارشد ستادی وزارت صنعت، معدن و #تجارت در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران- شاتانیوز