• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/11/30 ساعت 14:54

    ٦) آیا توبیخ «مدیر پیش‌بینی سازمان #هواشناسی» از سوی رئیس سازمان هواشناسی در روز گذشته پس از سقوط هواپیمای #ATR۷۲ به‌دلیل عدم ارسال گزارش «سیگمت» صحت دارد و در صورت صحت، چنین تخلفی تا چه میزان می‌تواند علت این سقوط مرگبار باشد؟