• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1396/11/30 ساعت 11:32

    یک مقام مسئول در شرکت‌ #هواپیمایی_آسمان: این هواپیمای کوتاه پروازبرای مسیر #یاسوج مناسب است،چندین سال است که این مدل هواپیمادراین مسیرپرواز میکندوسطح ارتفاع پروازی آن تا۲۵هزارپا است که برای داخل کشورماپاسخگو است وشرکت هواپیمایی آسمان تنهاایرلاینی است که پروازبه یاسوج راپوشش میدهد