• شبکه افق سیما   Ofogh_tv@

    1396/11/29 ساعت 23:05

    دکتر رضا سراج کارشناس مسائل راهبردی در برنامه زنده #جهان_آرا: در مسئله آب شاهد پروژه #نفوذ برای شبکه سازی و جابجایی اولویت‌های تصمیم گیری برای تغییر شیوه تامین منابع غذایی و سیاست‌های جمعیتی هستیم.