• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1396/11/29 ساعت 17:35

    حوادث تلخ همیشه ناراحت کنندست و در همه جاى دنیا اتفاق میفته و جهان اول و سوم هم نمیشناسه.ولى دوستان و عزیزانى که مسؤلیت دارید، کار مااز هتریک هم گذشته. بعداز تصادفات ماشین که در دنیا جزو صدرنشینها هستیم، به فاصله هاى نزدیک،حادثه هاى قطار،کشتى و حالاهم هواپیما.بیدار شید لطفأ تسلیت