• مرتضی پورعلی گنجی   mpouraliganji@

    1396/11/28 ساعت 00:46

    شرافت چیزیست که تمام انسان‌ها با آن زاده می‌شوند نمی توان این شرافت را از آدم گرفت و نمی‌توان بدستش آورد فقط نباید از دست برود