• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1396/11/28 ساعت 21:07

    امروز بازى هامبورگ مقابل لورکوزن رو در استادیوم دیدم و با باخت تیم محبوبم همراه بود.جالب بود که خیلى از هواداران سؤال مشترکى از من داشتند؟ (نمیتونى دوباره در سمت راست با شماره ٧ بازى کنى؟) امیدوارم ساعت استادیوم که نشان حضور هامبورگ در تمامى سالهاى بوندسلیگاست از کار نیفته.