• سید علی خمینی   alikhomeiny@

    1396/11/28 ساعت 22:35

    به عنوان یک #مطالبه_ملی از مسئولین می‌خواهیم که پس از گذشت چهل سال از انقلاب یادشان نرود که مسئولیت در جمهوری اسلامی عبارت از خدمتگزاری به مردم است؛عبارت از این است که مثل مردم زندگی کنید