• محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

    1396/11/26 ساعت 13:00

    گزارشاتی به بنده رسیده مبنی بربداخلاقی فرمانداریکی ازشهرستانهای استان تهران در جلسه #ستاد_ساماندهی_امورجوانان که امیدوارم صحت نداشته باشد.پیگیری لازم جهت برخورد مناسب با موضوع از طریق وزیر محترم کشور واستاندار تهران انجام خواهد شد