• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/11/24 ساعت 22:47

    ایشان هم متقابلا معتقد بودند وظیفه قاضی صدور حکم عادلانه است و قاضی نباید تحت تأثیر جو و احیاناً عملیات روانی و قیاس‌های مع الفارق قرار گیرد و باید بتواند با شجاعت حکم خود را صادر کند.