• امير كاكايي   amiir_ka@

    1396/11/24 ساعت 09:25

    #روسیه در سال ٢٠١٤ به دلیل کاهش ناگهانی بهای #نفت، #تحریم‌های غربی و بحران #اوکراین با افزایش قیمت #ارز مواجه شد؛ به طوری که ارزش پول این کشور یک سوم کاهش پیدا کرد اما روسیه با تزریق ارز در بازار، افزایش دوبرابری نرخ بهره بانکی و شناور سازی نرخ ارز توانست از این بحران عبور کند!