• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1396/11/24 ساعت 10:33

    تیم ملی #کشتی_آزاد در #جام‌جهانی آمریکا شرکت نمی‌کند پس از عدم پذیرش درخواست ایران از سوی اتحادیه جهانی، برای تغییر نیافتن زمان جام جهانی کشتی فرنگی از فروردین به آذرماه سال ۹۷، #فدراسیون کشتی بصورت رسمی اعلام کرد، در جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا شرکت نمی‌کند‌.- YJC