• مرگ ۹زن در واژگونی یک اتوبوس در #طبس/احتمال افزایش کشته شده‌ها اتوبوسی با ۴۵مسافر (۴۲خانم میانسال و ۳اقا) از گچساران عازم مشهد بود که در کیلومتر ۶دیهوک فردوس ساعت ۲ و ۳۴ دقیقه واژگون شد ۹زن درمحل حادثه فوت و ۳۶مصدوم دیگر منتقل شدند؛ ۲۰مصدوم به طبس و ۱۶مصدوم به فردوس اورژانس کشور