• پرداخت عیدی #بازنشستگان در نیمه اول اسفند مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران در نیمه اول اسفندماه پرداخت شود. جماران