• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1396/11/23 ساعت 15:21

    آتش‌سوزی گسترده در هتل کاسموس #مسکو خبرگزاری تاس از #آتش‌سوزی گسترده در هتل کاسموس مسکو خبر داد. آتش‌سوزی از طبقه پانزدهم هتل آغاز شده و به سرعت در حال سرایت به دیگر طبقات این هتل بزرگ ۲۵ طبقه است. هم‌اکنون ۲۳ تیم آتش نشان با تجهیزات کامل اطفای #حریق در محل آتش‌سوزی هستند.