• حسين قهار   Ghahhar@

    1396/11/23 ساعت 19:06

    امشب فقط به پیام حرف‌های #علی_کریمی توجه کنید نه توجیه و توضیح محمدرضا ساکت و حمایت‌های احتمالی #فردوسی_پور . با توجه به سناریویی که برای #تخریب کریمی ممکنه طراحی شده باشه سعی کنید رو حرفای جادوگر تامل کنید تا بفهمید کی #خائنه تو این فوتبال و کی خادم!