• عبدالله عبداللهی   biman64@

    1396/11/22 ساعت 18:17

    #مسیح_علینژاد شبانه روز با کمک سرویسهای امنیتی غربی علیه جمهوری اسلامی و #حجاب کار میکنه اما مادر گرامی او امروز با حجاب کامل در #۲۲بهمن_تماشایی با شعارهای انقلابی شرکت کرده قبلاً هم شنیده شده بود که مادر و سایر اعضای خانواده شدیداً مخالف اقدامات معصومه علینژاد قمیکلایی هستن.