• واکنش دبیر شورای امنیت ملی به #بازداشت برخی فعالان زیست محیطی: نوع فعالیت‌ برخی سمن‌ها مبهم است‌
    شمخانی درواکنش به بازداشت چندفعال محیط زیست: پشت فعالیت‌های برخی از Ngo‌ها درحوزه‌هایی مانند بهزیستی، زنان، #محیط‌زیست و آب ابهام در ارتباطات وجود دارد که در حال بررسی است
    ایلنا