• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1396/11/22 ساعت 16:59

    تبریک به فوتسالیستهاى عزیز و کادر فنى محترم بابت قهرمانى در آسیا تکرارى و عادى شده براتون در آسیا،به امید قهرمانى جهان که لیاقتش رو هم دارید سومى هاکى در جهان مبارکتون باشه بیشتر رسیدگى بشه، قهرمان جهانید خسته نباشید