• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1396/11/22 ساعت 16:41

    پژمان جمشیدى گناهى نکرده که قبل از هنرمند شدن، فوتبالیست هم بوده. تخصصى در زمینه هنر ندارم که نظر کارشناسانه اى بدم.فقط یک نکته :داورانى که ایشون رو انتخاب کردند،هنرى هستند و داور فوتبال نیستند وبقیه کاندیداهارو هم انتخاب کردند دوستان کمى مهمان نواز و منصف باشید