• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1396/11/22 ساعت 11:32

    هر سال ماشین را راحت حوالی فلکه صادقیه پارک می‌کردیم و می‌رفتیم تا آزادی. امسال از مرزداران به بعد اشرفی ترافیک شدید داشت و دو طرف ماشین پارک بود. انبوه متراکم جمعیت از صادقیه به بعد را در سال‌های اخیر ندیده بودم. #۲۲بهمن_تماشایی