• وقایع اتفاقیه   VaghayeDaily@

    1396/11/21 ساعت 13:11

    چهار اسکی باز المپیکی ایران پس از عذرخواهی رسمی کمیته برگزاری، هدیه حامی مالی المپیک ۲۰۱۸ کره جنوبی را دریافت کردند #سامسونگ