• روزنامه هفت صبح   7sobh@

    1396/11/21 ساعت 16:24

    عذرخواهی رسمی کمیته بین‌المللی المپیک از ایران گزارشی از گوشی‌های پردردسر #سامسونگ در #المپیک_زمستانی کاسه‌کوزه‌ها بر سر کمیته برگزار‌کننده مسابقات شکست و سامسونگ خودش را کنار کشید http://۷sobh.com/id/۲۰۰۵۱۹