• سالن #تئاتر بیرجند درآتش سوخت رییس انجمن هنرهای نمایشی خراسان جنوبی: سالن علامه #بیرجند بدلیل آتش سوزی صبح جمعه خاکسترشد آتشنشانی به موقع به محل رسید اما سرعت گسترش آتش بالا بود/ از سالن تنها آهن و آجر باقیمانده در #خبرآنلاین بخوانید: https://goo.gl/CRHEDK