• عذرخواهی رسمی رئیس برگزاری #المپیک_زمستانی ۲۰۱۸ از کاروان #ایران رئیس کمیته برگزاری المپیک زمستانی با ارسال نامه‌ای به سرپرست کاروان ایران بابت اتفاقات اخیر در عدم توزیع گوشی‌های #سامسونگ بین ورزشکاران کشورمان عذرخواهی کرد و گفت که ناهماهنگی در توزیع دلیل این ماجرا بوده تسنیم