• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/11/20 ساعت 17:09

    رزاقی استاد اقتصاد دانشگاه تهران:اگر امروز #گرانی و #فقر امان جامعه و قشر ضعیف را بریده است؛این نشات گرفته از مسئولانی است که با خوی #کاخ_نشینی که پیدا کرده اند به هیچ چیز به جز افزایش ثروت خود فکر نمی‌کنند/اینکه می‌گویند برخی نمی‌گذارند تاکار کنیم؛این دروغها برای عوام فریبی است