• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1396/11/20 ساعت 16:44

    با چندتا از همبازیهاى قدیمى رفاقتم ابدیه. یکى از اونها على کریمیه، کسى که هیچوقت براى گفتن مشکلات و دردهاى جامعه، مصلحت اندیشى نمیکنه و حرفاش رو میزنه.مسئله فساد در فوتبال و تحقیق و تفحص توسط دستگاه قضا و نمایندگان مجلس، سالهاش نزدیک به دورقمى شدنه دوستان تحقیقات تموم نشده هنوز؟