• سلطانی‌فر: آنچه درموضوع سامسونگ دنبالش بودیم، محقق شد وزیر ورزش: شرکت #سامسونگ ابتدا موضوع را گردن مسئولان برگزارکننده مسابقات انداخت اما با پیگیری‌های ما کمیته برگزاری بازی‌ها و این شرکت از ایران عذرخواهی کردند و آنچه دنبالش بودیم محقق شد. طبیعتا مراحل بعدی نیز پیگیری خواهدشد