• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1396/11/20 ساعت 23:35

    سینمای ما هیچ فهمی و توجهی به جنگ نرم ندارد. ولی سینمای #غرب خصوصاً سینمای آمریکایی و هالیوود تماماً سیاسی است.
    #سینما ایران گرفتار ابزوردیته روزمره و آرمان‌گریزی و دغدغه‌های حقیر روزانه است.

    #جشنواره_فیلم_فجر