• سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1396/11/20 ساعت 13:47

    ظریف وسلبریتیها بجای #سامسونگ واپل، GLX خریدن تولیدکننده GLX تعدادی نخبه شریف رواستخدام کرده تابه مرزهای فناوری برسه ازوقتی مجلس، قوانین ضدتولید را برداشته، سالی ۱۲۰میلیون گوشی بافناوری بالا درایران ساخته وبه ۷۰کشور صادرمیشه اینها میتونه خواب نباشه اگربخواهیم …