• احسان ابراهیمی   Ehsan_Eb@

    1396/11/18 ساعت 08:31

    #فالکن_هوی با یه دستگاه #تسلا ی رودستر آلبالویی رفت فضا، ما هنوز نشستیم اینجا اخبار و دنبال میکنیم ببینیم بانکا کی پس‌انداز مردمو پس میدن. #FalconHeavy #Tesla