• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1396/11/18 ساعت 09:59

    مدیرکل مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: قرار است #عیدی #بازنشستگان تحت پوشش، همراه با حقوق بهمن ماه به حساب بازنشستگان تحت پوشش واریز شود؛ بنابراین هر زمان حقوق بهمن ماه پرداخت شد، عیدی بازنشستگان نیز پرداخت می‌شود.