• خبرگزاری صدا وسیما   iribnews_ir@

    1396/11/18 ساعت 09:54

    مدیرکل مالی صندوق #بازنشستگی کشوری: میزان پرداخت #پاداش آخر سال ۱۳۹۶ یا عیدی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری ۸ میلیون و ۴۷۵ هزار ریال (۸۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان) تعیین شده است. هر زمان حقوق بهمن ماه پرداخت شد، #عیدی #بازنشستگان نیز پرداخت می‌شود.