• حسين قهار   Ghahhar@

    1396/11/17 ساعت 01:09

    گردش کنی میخ میشه! پهنش کنی سیخ میشه! . این تصویر واقعی مدیریت فوتبال ایرانه! . امثال کریمی مدیران باشگاه #بایرن_مونیخ و ظاهر و رفتار و قدرت و تاثیرگذاریشونو دیدن که از امثال تاج انتقاد می‌کنن! . دیدن این تفاوت وفاصله بزرگ مدیریتی دلیل دلسوزی کریمی هاست! . #نود #فردوسی_پور #تاج