• خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

    1396/11/17 ساعت 10:59

    نیروهای #آتش_نشانی به دلیل افزایش احتمال تخریب ساختمان برق حرارتی در خیابان ولی عصر(عج) درحال تخلیه و خروج از ساختمان هستند