• حسين قهار   Ghahhar@

    1396/11/17 ساعت 00:46

    آقای #فردوسی_پور ! . چرا هر برنامه نزدیک ٢ میلیون نفر باید نفری ١٠ تومن پول بریزن تو حساب مخابرات؟ فقط واسه اینکه تعیین بشه فدراسیون برای رفع مشکل میزبانی از عربستانی خوب عمل کرد یا نه؟ . درسته یه درصدی هم از اپ رای میدن، ولی چرا این درآمدزایی رو برای مخابرات انجام میدید؟ #نود