• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1396/11/16 ساعت 12:13

    #ضرغامی: من تقسیم‌بندی خودم را دارم. در سیاست آدم‌ها را به مرد و نامرد تقسیم کردم. تا دلتان بخواهد در اصولگرایان آدم نامرد داریم. یک تقسیم‌بندی من پرکاری و کم‌کاری است. برخی سیاست‌مداران پست می‌گیرند اما همه تفریحات و استخر و خواب و.. سر جایش است. یعنی اقتضائاتشان سر جایش است.