• فریدالدین حدادعادل   faridhaddadadel@

    1396/11/16 ساعت 14:44

    دیشب یکی از معلمان جوان مدرسه فرهنگ به همراه دوستانش در حال بازگشت به خانه، توسط اعضای فرقه گنابادی در نزدیکی #گلستان_هفتم با ضربات متعدد چاقو به شدت مجروح شد. جناب آقای تابنده بی تردید تمامی عواقب پیگیری حقوقی و غیر حقوقی این‌ بی رحمی بر عهده شخص شما خواهد بود.