• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1396/11/16 ساعت 12:14

    #ضرغامی: من با سه رئیس‌جمهوری کار کردم. با آقای #خاتمی کمترین مسئله را در صداوسیما داشتم. حتی یک‌بار که آقای خاتمی رفته بود دانشگاه تهران و دانشجوها علیه او شعار داده بودند. ایشان عصبانی شد و گفت می‌گویم شما را از جلسه بیرون کنند. این جزء خوراک ٢٠:٣٠ بود.