• سيد مصطفى آقاميرسليم   Smmirsalim@

    1396/11/15 ساعت 14:11

    پشتیبانى علنى #ترامپ از تقلاهاى مذبوحانه اى که براى هنجارشکنى و بى عفتى انجام مى گیرد طراحى استکبار را، در مقابله با انقلاب اسلامى ایران با ترویج و تشویق #ابتذال در جامعه، براى همه روشن کرد.