• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/11/14 ساعت 22:27

    #ابتکار: تا پایان این دوره ۳۰ درصد از مدیریت دولت باید در اختیار #زنان توانمند قرار بگیرد/در خانواده‌هایی که بیکار داریم و فرد سال‌های به دنبال کار گشته و #بیکار است سخت است که از #نشاط صحبت کنیم/نرخ بیکاری در دختران جوان تحصیل کرده دوبرابر مردان است http://tn.ai/۱۶۴۶۷۵۳