• امير كاكايي   amiir_ka@

    1396/11/14 ساعت 12:46

    در سال ٢٠١٧، ایران سومین مبدا برتر #گردشگری #ترکیه لقب گرفت! ٢.٥ میلیون ایرانی در این سال به ترکیه سفر کردند. ترکیه در سال ٢٠١٧، در حدود ٢٠ میلیارد دلار از #توریسم درامدزایی کرده است.