• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/11/14 ساعت 22:33

    مصلحی وزیر سابق اطلاعات: در زمانی که در #وزارت_اطلاعات مشغول کار بودم #نفوذ را به‌خوبی مشاهده کردم، شخصی بود که با ۱۰ واسطه قصد داشت ازدواجی را به سرانجام برساند تا به این وسیله به اهداف خود برسد و نفوذ خود را انجام دهد http://tn.ai/۱۶۴۶۹۰۹