• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/11/14 ساعت 22:33

    مصلحی #وزیر سابق اطلاعات دولت تنها به بیرون از کشور توجه دارد و تصور می‌کند مشکلات کشور با ارتباط با خارج حل می‌شود، توجه به داخل و توانمندی‌های کشور و اقتصاد مقاومتی مورد توجه نیست/#نفوذ در #نخبگان و شخصیت‌ها در دستور کار دشمن است