• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1396/11/13 ساعت 11:25

    انتقام دولت #امریکا از #مارادونا سفارت امریکا با ارائه برگه زرد، صدور ویزا برای مارادونا را مشروط به صحبت نکردن درباره ترامپ کرد. مارادونا #ترامپ را به یک دلقک تشبیه کرده بود