• مهدی بابایی   mehdibabaei92@

    1396/11/13 ساعت 13:19

    ویدیو را ببینید، احمدخاتمی در میانه صحبت‌هایی که از ضرورت اعدام سران فتنه می‌گوید، در ادبیاتی که متاثر از #سیدمحمدخاتمی است، تَکرار می‌کند!