• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1396/11/11 ساعت 23:12

    جورابهای نخست وزیر #کانادا که برای همه سوال بود و باعث شگفتی همه شد معلوم شد این جورابها مال شرکتی متعلق به پسر جوان ۲۱ ساله‌ای مبتلا به سندرم داون است و با این کار براش تبلیغ کرده