• ضرغامی سرش برای ریاست جمهوری درد می‌کند؟ ابطحی،‌عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس:سر #ضرغامی برای رئیس‌جمهور شدن درد نمی‌کند وصرفاً می‌خواهد بگویدواقعاً روی اصول هستم و اشخاص هم برای من فرقی نمی‌کنند./اعتماد آنلاین جزئیات بیشتر را در #خبرآنلاین بخوانید؛ https://goo.gl/۳NTWN۵